อันดับ1 รถแลกเงินออนไลน์

R

ดอกเบี้ยต่ำกว่า

0.69% ต่อเดือน ทุกกรณี

R

ไม่ต้องโอนเล่ม

ขับรถคุณได้ต่อ ไม่มีใครรู้

R

อนุมัติง่ายกว่า

ไม่เช็คภาระหนี้ ไม่ต้องค้ำ

R

ทำผ่านออนไลน์

ไม่ต้องอายขับรถไปสาขา

สมัครออนไลน์ ปรึกษาฟรี

คุณสมบัติผู้จำนำทะเบียนรถ

R

รถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น

จดทะเบียนหลังปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป 

R

อายุผู้ขอสินเชื่อ 21 - 65 ปี

และ มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง กรรมสิทธิ์รถ

R

ผ่อนมาแล้วมากกว่า 70%

มากกว่า70% ของงวดผ่อนชำระทั้งหมด

ได้เงินง่าย ใน 3 ขั้นตอน

มีรถได้เงิน ดีกว่ายังไง?

มีรถได้เงิน ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ เรามีประสบการณ์ในตลาดสินเชื่อนานกว่า 10 ปี ปล่อยสินเชื่อรถแลกเงินแล้วมากกว่า 750 ล้านบาท ทั่วประเทศ

คำถามที่พบบ่อย

โอนเล่ม หรือ ไม่โอนเล่มดี
การขอสินเชื่อแบบ ไม่โอนเล่ม ทำให้ไม่มีรายการบันทึกใดๆ เกิดขึ้นบนสมุดจดทะเบียน ทำให้ไม่มีใครรู้ว่าเอารถไปแลกเงินมา หากขอสินเชื่อแบบโอนเล่มทะเบียนรถ จะมีรายการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บันทึกลงในสมุด มีระยะเวลาการดำเนินการนานกว่า และมี Vat 7% เกิดขึ้นแฝงในค่างวด ซึ่งหากรวมค่า VAT แล้ว จำนวนเงินผ่อนต่อเดือนของแบบโอนและไม่โอนเล่ม จะต่างกันไม่มาก
ไม่ตรวจเครดิตบูโร ดียังไง

ข้อมูลในเครดิตบูโรจะมีข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ อาชีพ ที่อยู่ รายได้ ฯลฯ และ สามารถดูได้ว่ามีหนี้ที่ไหนบ้าง เช่น หนี้บ้าน รถ บัตรเครดิต หนี้ค้ำประกัน ฯลฯ รวมถึงรู้ประวัติการชำระหนี้ทั้งหมด ว่าเคยชำระตรงเวลา หรือ มีล่าช้าบ้างหรือไม่ โดยข้อมูลเหล่านี้จะมาจากบริษัทฯ ที่เคยไปขอกู้ ดังนั้น หากคุณมีหนี้หลายแห่ง หรือ เคยมีประวัติค้างชำระ โอกาสที่บริษัทฯ ที่ต้องตรวจเครดิตบูโรก่อน จะอนุมัติ มีน้อยมาก แต่บริษัทฯ ที่ไม่ตรวจเครดิตบูโรจะไม่ทราบข้อมูลเหล่านี้ การอนุมัติจึงขึ้นอยู่กับเอกสารแสดงที่มาของรายได้เท่านั้น

ทำไมมีรถได้เงินถึงถูกกว่า

เนื่องจากทุกขั้นตอนการขอสินเชื่อของมีรถได้เงิน ทำผ่านออนไลน์ทั้งหมด ลูกค้าไม่ต้องขับรถไปสาขา ทำให้ มีรถได้เงิน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขยายสาขา และค่าจ้างพนักงานสาขา อีกทั้ง มีรถได้เงิน ไม่ได้ทำการตลาดมาก ส่งผลให้ต้นทุนของมีรถได้เงิน ต่ำกว่า ผู้ให้บริการรายอื่น และสามารถคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ และเป็นธรรมต่อผู้ขอสินเชื่อได้

มีรถได้เงินดีกว่าที่อื่นยังไง

เป้าหมายสูงสุดของสินเชื่อ มีรถได้เงิน คือ การทำให้การจำนำรถเป็นเรื่องที่ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ และรวดเร็ว โดยเรากล้าให้ข้อเสนอที่ดีกว่าคู่แข่ง ดังนี้

1. ดอกเบี้ยต่ำ อัตราเดียว 0.69% ทุกรุ่น ทุกกรณี และไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นแอบแฝง เปรียบเทียบกับ ผู้ให้สินเชื่ออื่นในตลาดที่แม้ระบุอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นไว้ต่ำ แต่หลังผู้ขอสินเชื่อ ได้พูดคุยเบื้องต้น จะพบว่าดอกเบี้ยที่ได้รับจริงมากกว่าที่ระบุไว้มาก อีกทั้งยังมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ แอบแฝงอีกหลายรายการ
2. สะดวก รวดเร็ว เพราะทำผ่านออนไลน์ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องนำรถไปที่สาขา หรือไปยื่นเอกสารที่สาขา ทุกขั้นตอน ทำผ่าน Online ทั้งหมด
3. ไม่ต้องโอนเล่ม ไม่ต้องจอดรถ ทำให้ผู้ขอสินเชื่อยังสามารถขับรถยนต์ได้ต่อแบบสบาย และไม่มีประวัติการโอนเล่มบันทึกลงในสมุด
4. อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ซับซ้อน เราไม่เช็คเครดิตบูโร ไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำ แม้ติด Blacklist ก็กู้ได้
5. โปะได้ ปิดได้ ปิดก่อนกำหนด ลดดอกเบี้ย 50%
6. อนุมัติเร็ว ได้วงเงินสูง  

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
  1. เรารับพิจารณารถยนต์ส่วนบุคคล ทุกประเภท ที่จดทะเบียนหลังปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ยกเว้นรถยนต์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ รถรับจ้าง และรถเช่า
  2. ผู้ขอสินเชื่อต้องมีอายุระหว่าง 21-65 ปี และมีชื่อเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์รถยนต์เรียบร้อยแล้ว
  3. ในกรณีที่รถยังติดภาระ บริษัทฯ ยินดีพิจารณารถที่ผ่านการผ่อนมาแล้วอย่างน้อย 70% ของงวดผ่อนชำระทั้งหมด และมียอดค้างชำระไม่เกิน 2 งวด
เอกสารที่ต้องใช้ ทั้งหมด

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณี เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
4. กรณีพนักงานประจำ Statement 3 เดือน และ หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด
5. กรณีประกอบอาชีพส่วนตัว Statement 6 เดือน และ หนังสือรับรองบริษัท ทะเบียนการค้า หรือรูปถ่ายกิจการ
6. หน้าสมุดบัญชีธนาคาร (เพื่อโอนเงิน)
7. สำเนารถยนต์แสดงกรรมสิทธิ์ผู้ครอบครอง
8. กรณีรถปลอดภาระ สำเนารถยนต์ หน้า 16 และ หน้า 18
9. ภาพถ่ายรูปรถสี่ด้านและภาพถ่ายเลขไมล์
10. กรมธรรม์ประกันภัย
11. ภาษี (ป้ายวงกลม)

เกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อ
การอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ และจำนวนวงเงิน ขึ้นอยู่การประเมินความเสี่ยงของผู้ขอกู้ยืม เช่น อาชีพ ที่อยู่ รายได้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และวิเคราะห์ข้อมูลรถยนต์ที่นำมาจำนำทะเบียน เช่น ยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปีรถ สภาพรถ เป็นต้น ทั้งนี้เงื่อนไขการอนุมัติเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ปิดยอดก่อนกำหนดได้มั้ย
หากผู้ขอสินเชื่อ ต้องการปิดยอดก่อนกำหนด บริษัทฯ ยินดีลดค่าดอกเบี้ย 50%

© 2000-2019, Meeroddaingern.com

อาคาร IBM ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

อันดับ1 รถแลกเงินออนไลน์ จำนำทะเบียน | ข้อมูลบริษัท | ติดต่อบริษัทฯ

ประกาศสำคัญ

เนื่องจาก บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด กำลังอยู่ระหว่างการนำส่งข้อมูลประกอบการขอทดสอบการให้บริการ P2P Regulatory Sandbox เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาในเบื้องต้น บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด จึงขอระงับการให้บริการชั่วคราว ดังนั้น มีรถได้เงิน ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ให้บริการด้านการตลาด จึงขอระงับการให้บริการชั่วคราว จึงกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้