ประกาศสำคัญ

เนื่องจาก บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด กำลังอยู่ระหว่างการนำส่งข้อมูลประกอบการขอทดสอบการให้บริการ P2P Regulatory Sandbox เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาในเบื้องต้น บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด จึงขอระงับการให้บริการชั่วคราว ดังนั้น มีรถได้เงิน ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ให้บริการด้านการตลาด จึงขอระงับการให้บริการชั่วคราว จึงกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้